Projekt unijny

Redi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Promocja oraz internacjonalizacja oferty produktowej Redi Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacja w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. 
 
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Redi Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności rozumianą jako wejście na nowe rynki oraz zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. 
Wartość Projektu: 277 700.00 PLN 
Wkład Funduszy Europejskich: 236 045.00 PLN 
 
Planowane efekty: 
– zwiększenie rozpoznawalności marki Redi Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych w branży IT/ICT 
– nawiązanie współpracy z zagranicznymi kontrahentami 
– dalszy rozwój produktu dzięki specyficznym wymaganiom rynków zagranicznych 
– wzrost eksportu dzięki nawiązaniu współpracy z kontrahentami zagranicznym